اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

ارسال تیکت به بخش پشتیبانی فنی

  بخش دامین

ارسال تیکت به بخش پشتیبانی دامنه

 بخش نمایندگان

ارسال تیکت مربوط به امور نمایندگان هاستینگ

 طراحی سایت

ارسال سفارش و درخواست مشاوره به بخش طراحی سایت

 امور مالی و فروش

ارسال تیکت به بخش فروش

 انتقادات و پیشنهادات

ارسال تیکت به انتقادات و پیشنهادات

 هاست رایگان

ارسال تیکت به پشتیبانی هاست رایگان